Helamin Nasıl Çalışır?

Helamin® ürünleri, koruyucu (film yapıcı) poliaminler, polikarboksilatlar (dispersantlar) ve uçucu (alkalinize edici) aminleri içeren, Su ve buhar devresinin tamamında (Türbinler dahil) tüm demir ve alaşım içeren metal yüzeylerde optimum koruma ve pasivasyonu sağlamak için sinerjik bir şekilde çalışan, mükemmel bir bileşen harmanının patentli formülasyonlarıdır.

Helamin®, metal yüzeylerde monomoleküler, sürekli ve hidrofobik koruyucu bir film oluşturarak, korozyonu önlemek için su ve metal arasında bir bariyer gibi davranır.

Su / buhar ve ısıtma devreleri gibi su ve buhar taşıyan sistemleri şartlandırmak için kullanılan "Hepsi Bir arada” ürün Helamin®, farklı kimyasalların farklı noktalardan dozajlanmasını ve bunların sürekli düzenli takibini gerektiren geleneksel şartlandırma yöntemlerine kıyasla birçok avantaja sahiptir. 

Buhar jeneratörlerinin kazan suyunda polielektrolitler sinerjik bir etkiye sahiptir. Polikarboksilatlar (sodyum tuzu olarak) her sıcaklıkta hidroliz nedeniyle alkalinizasyona neden olur. Bir polielektrolit olarak, zayıf bir asidik iyon değiştirici gibi iki değerli katyonlara (örneğin Fe2 + veya Ca2 +) daha fazla afiniteye sahiptir. Bundan dolayı, oldukça kararlı kalsiyum veya demir tuzları oluşur ve bunlar blöf yapılarak ile uzaklaştırılabilir. Stokiyometrik limitlerde herhangi bir kalıcı sertlik çözelti içinde tutulur, süspanse edilir ve dağıtılır (diğer bir deyişle, kristalleşme ve tortu oluşumu veya diğer depozitlerin oluşumu engellenir). Poliaminler ara yüzlerde daha büyük adsorbe olma eğilimine sahiptirler. 

Korozyona karşı koruyucu etkisine ek olarak,  Film Tabakası özellikle ısı transferi alanlarında, metal yüzeyinde, kalsiyum karbonat kristallerinin oluşup büyümesini önler. Kazan içine taşınan nakledilen korozyon ürünlerinin birikmesi engellenir ve mevcut herhangi bir depozit yavaşça ortamdan uzaklaştırılır. Helamin®, buhar jeneratörlerinde, ılık ve sıcak su ağlarında, süperheaterlar da, türbinlerde ve soğutma sistemlerinde kullanıldığında, zorlu korozyon ve scale problemine karşı etkili, ekonomik ve ekolojik bir çözümdür.

Helamin® şartlandırma kimyasalları serisi, sisteminizin başarılı ve ekonomik çalışmasının anahtarı olan önleyici yüzey koruması sayesinde ek güvenlik sağlar